Historia

Do organizacji gromadzkich bibliotek w powiecie płockim przystąpiono w latach 1947 – 1949. Księgozbiory bibliotek terenowych stanowiły dary czytelników oraz komplety około 500 tomów przeznaczonych poszczególnym bibliotekom przez Ministerstwo Oświaty. Bibliotekę w Drobinie zorganizowano w 1949 roku. Pierwszym kierownikiem biblioteki był p. Kłobukowski. Następcami jego byli : p. Lucyna Tomkalska , od roku 1958 do 01.03. 1973 r. był p. Bazyli Rusak, Danuta Kocięda od 01.03.1973 do 04.06.1978, Wiesława Kanigowska od 04.06. 1978 do chwili obecnej. Jak wynika z relacji najstarszej żyjącej czytelniczki p. Anny Bielickiej Biblioteka w Drobinie istniała już przed II wojną światową. Prowadziła ją P. Krystyna Bułakowska. W czasie wojny biblioteki nie było, czytelnicy wymieniali miedzy sobą książki ze zbiorów własnych. Po II wojnie światowej Bibliotekę w Drobinie zorganizowano i uruchomiono w 1949 r. Odnowiono pomieszczenie p. kierownik Lucyna Tomkalska zamówiła regały u stolarza, zakupiła krzesła, stoliki i w ten sposób pomieszczenie biblioteki zapełniło się niezbędnymi sprzętami. Księgozbiór był mały , ale półki szybko się zapełniały książkami z różnych dziedzin. Biblioteka w Drobinie w swojej historii przechodziła różne koleje losu i zmieniała kilkakrotnie swoje siedziby. Dopiero w 1979 roku biblioteka otrzymała nowe, obszerne pomieszczenie, w którym mieści się do chwili obecnej.
Podsumowując działalność i funkcjonowanie M-GBP w Drobinie w okresie jej istnienia, zauważono, niejednorodną dynamikę rozwoju tej jednostki. W latach 1948-1980 nastąpiła rozbudowa sieci bibliotecznych, w tych latach zaszła najbardziej widoczna rola biblioteki jako ośrodka kulturalnego, do roku 1987 nastąpił okres zastoju. W latach 1987-2000 dał się odczuć okres regresu. Jeszcze przed transformacją ustrojową wystąpił znaczny spadek liczby punktów bibliotecznych.
Reforma z 1990r. stworzyła jednak wiele innych możliwości które sprzyjały rozwojowi biblioteki. Przede wszystkim nastąpiła zmiana zainteresowań czytelników za sprawą bogatego asortymentu wydawniczego. Dzięki temu Biblioteka mogła na bieżąco reagować na potrzeby środowiska lokalnego, szukając nowych form kontaktu i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Pokrzepiający jest fakt, że wraz z początkiem 2006r. M-GBP w Drobinie stała się samodzielną jednostką kultury, która posiada od tej chwili własny budżet.
Dziś wiele się zmieniło, choć budynek Biblioteki pozostał ten sam, co przed wielu laty. Biblioteka stara się sprostać nowym wymaganiom. Świadczy o tym chociażby komputeryzacja. Otwarto Czytelnię Internetową.

Znajdź nas