Działalność

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie jest instytucja kultury, posiada status prawny instytucji kultury i została wpisana 5 maja 1992 roku do rejestru kultury Gminy Drobin pod Nr 1/92 natomiast Filia Biblioteczna w Łęgu Probostwie pod Nr 2/92 .
Biblioteka na bieżąco kontynuuje swoje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania oraz działalności informacyjnej. Biblioteka mieści się w lokalu o powierzchni 147 m2 wraz z zapleczem socjalnym. Powierzchnia Filii Bibliotecznej w Łęgu Probostwie wynosi 30m2. Dodatkowo filia korzysta z pomieszczeń Świetlicy Katolickiej. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie prowadzi nadzór organizacyjny nad Filią Biblioteczną w Łęgu Probostwie.

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2008 wyniósł 28141 woluminów. W roku 2008 w M-GBP w Drobinie zapisanych było ogółem 1218 czytelników. Wypożyczono 42654 książek.

W bibliotece prowadzona jest również działalność informacyjna i oświatowa, mająca na celu promocję książek i czytelnictwa. Biblioteka jest organizatorem wielu imprez artystyczno- literackich, lekcji
bibliotecznych, wycieczek do biblioteki, zajęć plastycznych, spotkań
autorskich. Tradycją stała się już organizowana w miesiącu lipcu akcja – ,,Wakacje w bibliotece”. Światowy Dzień Pluszowego Misia wpisuje się w kartki corocznej imprezy dla przedszkolaków. W bibliotece znajduje się również Czytelnia Internetowa, a także punkt elektroniczny umożliwiający przeglądanie ofert pracy.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 9 – 18
Wtorek 8 – 17
Środa 8 – 17
Czwartek 8 – 18
Piątek 8 – 17

Znajdź nas