Filia w Łęgu

Biblioteka w Łęgu Probostwie powstała w 1948 roku o czym świadczy pierwsza księga inwentarzowa. Nie wiadomo tylko kto był pierwszym kierownikiem. Nosiła nazwę Publicznej Biblioteki Gromadzkiej i miała swoją siedzibę w budynku obecnego ośrodka zdrowia. Następnie przeniesiona została do remizy (obecnie sklep). W roku 1960 kierownikiem biblioteki została p. Danuta Marcinkowska, w 1962 roku p.Ewa Brudzyńska, w 1963 roku p.Jadwiga Sieradzka, w 1964 roku p. Maria Sołdańska, w 1965 roku p. Julianna Bornińska, w 1966 roku p. Krystyna Puszcz, a 1967 roku p. Czesław Piórkowski. Dopiero od 1 września 1967 roku na dłuższy okres kierownikiem została p. Janina Rycharska. W tym czasie biblioteka mieściła się w budynku po dawnym banku spółdzielczym. Pani Janina Rycharska doczekawszy emerytury pracowała w bibliotece do końca 1982 roku. Od stycznia do końca kwietnia 1983 roku Biblioteka w Łęgu była nieczynna, działalność wznowiła 2 maja 1983 roku. Do października 1984 roku funkcję kierowniczą w bibliotece pełniła p. Jolanta Kłosińska, która zastąpiona została do kwietnia 1989 roku przez p. Teresę Łacińską. od 1989 roku do chwili obecnej kierownikiem biblioteki jest p. Jolanta Kłosińska.

Od 1958 roku biblioteka posiadała punkty biblioteczne, liczba tych punktów ciągle się zmieniała. W 1991 roku punkty zostały zlikwidowane.

Od 1973 roku Biblioteka w Łęgu jest Filią Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie.

Od 14.09.1992 roku do 30.06.2002 roku filia mieściła się w szkole.    W 2002 roku przeniesiona została do Domu Parafialnego, gdzie zajmuje pomieszczenie o powierzchni 30m2, stan księgozbioru wynosi 11 400 woluminów, do biblioteki zapisanych jest 331 czytelników.

Dane kontaktowe:

Filia Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
Łęg Probostwo
09-210 Drobin
tel. 242603276
Jolanta Kłosińska  –  pracownik filii

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.30 – 16.30
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 8.30 – 16.30
Czwartek 8.00– 16.00
Piątek 8.30– 16.30

Znajdź nas